Dezinfekčný prostriedok na povrchy - čapovaný

AKO FUNGUJE

Biologicky úplne odbúrateľný dezinfekčný prostriedok, ktorý na rozdiel od konvenčných prípravkov neobsahuje chlór ani iné problematické chemické zložky. Účinnou látkou je koncentrovaný etanol, ktorý sa po aplikácii vyparí, nezanecháva nežiadúce stopy a nepôsobí žieravo ani korozívne. Vďaka tomu je prostriedok vhodný na všetky pevné povrchy a aj pre domácnosti s malými deťmi a zvieracími miláčikmi.  

NA ČO SA POUŽÍVA

Na dezinfekciu všetkých umývateľných povrchov (kuchyňa, jedáleň, kúpeľňa, WC). Ničí baktérie, vírusy a plesne. Testované akreditovaným laboratóriom.  

Neriedenú kvapalinu aplikuj podľa potreby na očištený povrch a nechaj pôsobiť jednu minútu (5 min. pre fungicídnu účinnosť), pri väčšom znečistení 5 minút. Potom čistený povrch opláchni vodou alebo zotri navlhčeným textilom. Predmety/plochy, ktoré sú v styku s potravinami, sa musia po aplikácii dezinfekcie opláchnuť pitnou vodou. Pozor, etanol je rozpúšťadlo. Pred ošetrením najmä lakovaných a voskovaných povrchov najskôr vyskúšaj účinok produktu na malé (najlepšie skryté) časti. Prípadne môžeš roztok aj rozotrieť. Neaplikuj prostriedok na telo.  

Baktericídna účinnosť: Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae

Virucídna účinnosť proti bakteriofágom: Lactococcus lactis subsp. Lactis (bakteriofág P001 a P008)

Fungicídna účinnosť: Candida albicans (kvasinka) Aspergillus brasiliensis (niger) (vláknitá huba)

Spotrebujte najlepšie do: 24 mesiacov od dátumu výroby.  

ZLOŽENIE

65% etanol, levanduľová a citrónová silica v bio kvalite, linalool, limonén.  

BEZPEČNOSŤ

Nebezpečenstvo. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela. Používajte ochranné okuliare. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie.

Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.    

Obsahuje: linalool, limonén. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Podobné produkty

3 ďalších produktov v rovnakej kategórii: