PUER - čapovaný

AKO FUNGUJE?

Ide o perkarbonát sodný - praciu sódu (uhličitan sodný) obohatenú kyslíkom. Pri pôsobení tepla a vlhka sa kyslík uvoľňuje a tvorí peroxid vodíka, ktorý má bieliaci (rozjasňuje zašednutú bielu farbu, prevencia zašednutia bielizne) a dezinfekčný účinok. Puer sa za veľkého šumenia a penenia rozkladá na sódu, vodu a kyslík, takže je úplne biologicky rozložiteľný a vhodný na použitie s čističkou vody alebo septikom. Tieto biele guličky vám uľahčia pranie aj upratovanie. Sú jednoducho geniálne :)  

Aby Puer správne účinkoval, zalejte ho teplou vodou, minimálne 40 °C a viac. V studenej vode sa prášok nerozpustí a neaktivuje. 

NAČO SA POUŽÍVA?

PRANIE

  • Pranie bielej a svetlej bielizne v práčke: Pridaj 1-2 lyžice prášku do zásobníka spolu s pracím prostriedkom.  
  • Namáčanie silno znečisteného oblečenia (bieleho a stálofarebného): Rozpusti 1-2 lyžice prášku v teplej vode (cca na 10 litrov), oblečenie nechaj namočené ideálne celú noc. Vhodné hlavne na organické škvrny (pot, mastnota, víno, tráva, hlina, atrament).  
  • Puer aj odmasťuje a dezinfikuje.  

 

UPRATOVANIE A ČISTENIE

  • Čistenie WC: Do misy nalej konvicu horúcej vody a nasyp 1-2 lyžice prášku Puer. Počkaj minimálne 10 minút pokým sa prášok rozpustí, potom misu umy WC kefou. Ak sa v tvojej toalete vyskytuje vodný kameň, nechaj prášok pôsobiť cez noc a pre zvýšenie čistiaceho účinku pridaj lyžicu Odstraňovača vodného kameňa (kyselinu citrónovú) alebo pol hrnčeka teplého octu. Ak se nepodarí odstrániť dlhodobé usadeniny, opakuj postup znovu, prípadne použi mechanickú silu - gumovú rukavicu a  plastovú drôtenku
  • Čistenie odtoku drezu, umývadiel, vaní a spŕch: Do odtoku nasyp 1-2 lyžice prášku Puer a zalej hrnčekom teplého octu. Ocot s práškom vytvoria penu a rozpustia mastné usadeniny. Nechaj pôsobiť aspoň 15 minút a potom prepláchni teplou vodou.
  • Odstránenie usadenín kávy, čaju - zarob si kúpeľ, do ktorého ponoríš znečistené riady (hrnčeky, sitko na čaj, lyžičky...) nasyp 1-2 lyžice prášku PUER do väčšej misy (alebo priamo do hrnčeka), zalej horúcou vodou a nechaj pôsobiť aspoň 10 minúť. Potom riady umy ako obyčajne. Spoľahlivo odstráni aj staršie usadiny a riad bude ako nový.


ZLOŽENIE

100 % perkarbonát sodný

BEZPEČNOSŤ

Obsahuje: 30 % a viac bieliacich činidiel na báze kyslíku. Nebezpečné látky: uhličitan sodný, zlúčenina s hydrogen-peroxidom. NEBEZPEČENSTVO. Môže prispieť k rozšíreniu požiaru; oxidačné činidlo. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Pri manipulácii s prípravkom nefajčite. Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM (+421 2 5477 4166). Uchovávajte na suchom mieste pri teplote nepresahujúcej 40 °C. P  

Likvidácia: Nespotrebovaný výrobok odovzdajte v zbernom mieste pre zvláštne alebo nebezpečné odpady. Použitý obal po dôkladnom vyprázdnení/vypláchnutí odovzdajte do triedeného odpadu.

Podobné produkty

3 ďalších produktov v rovnakej kategórii: